Sportovní klub Šanov  - historie

 

Kopaná se začala v Šanově hrát před druhou světovou válkou. Šanovští fotbalisté tehdy sehráli jen několik přátelských utkání jako neregistrovaní u tehdejších sportovních orgánů. Protože v této době ještě fotbalové hřiště nebylo, tak se zápasy hrály vždy jen na podzim a to na posečené či vypasené Švajdově louce nebo Ruskově louce pod mlýnem se souhlasem majitelů. Na jaře a v létě se hrálo zase jen mimo Šanov. Hrály se přátelské zápasy v obcích, které již v té době měly dobrá hřiště - Slavičín, Bojkovice, Štítná, Komňa. Na malých hřištích v okolních vesnicích se hrálo s menším počtem 7 až 9 hráčů. Místo v dresech nastupovali na utkání fotbalisté v civilním oděvu a bez kopaček, pouze v bagánech nebo naboso. Pouze brankář měl chrániče loktů a nákolenky. K zápasům se chodilo i 10 km pěšky. Průkopníky fotbalu byli Rudolf Suchánek a Rudolf Kalík. V bráně vynikal Jan Naumoff, v útoku pak levé křídlo František Sláma, který byl nejlepším útočníkem v okolí. Sláma hrával za Šanov i v době, kdy už dostudoval na kněze. Z dalších hráčů to byli Ladislav Havlica a Alois Hasík, kteří padli později na barikádách v občanské válce ve Španělsku. Výborným obráncem byl Horalík, z dalších hráčů to byli Josef Milička, Laďa Havlica a Alois Hasík. Mladšími hráči tehdy byli Josef Mudrák, Ludvík Ťulpa a Ota Antoš. Tato fotbalová epizoda skončila těsně před okupací Československa, kdy museli všichni muži narukovat do armády. Po návratu domů bylo okupanty zakázáno shromažďování a fotbal se nehrál.

V roce 1941 se začalo budovat v lese v trati „Hrabina“ fotbalové hřiště „Kopánka“ o rozměrech parcely 10 x 20 metrů. Výbor Singulární společnosti povolil vykácení lesa na rozměry asi 30 x 60 metrů. Terénní úpravy spočívaly v přesunu hlíny z východního svahu a vyrovnání strany protější. Pracovalo se ručně a zemina se převážela na voze kravským nebo koňským potahem. Tato výstavba trvala asi 4 roky. V roce 1942 byla základní sestava hráčů: Josef Hasík, František Kalík, Oto Antoš, Rostislav Antoš, František Ševčík, Emil Suchánek, Karel Urbánek, R. Urbánek, Josef Zach, Zdeněk Humpola, František Konečný, Josef Konečný, Emil Sukaný, Emil Šuráň, Goldbach, Jan Tureček a František Krajíček. Předsedou, jednatelem a pokladníkem byl Stanislav Vrba. Ustavující schůze SK Šanov byla dne 8. září 1942 v hostinci u Ščuglíků. V tomto roce mužstvo sehrálo 16 utkání, z nichž 10 vyhrálo a ve 2 remizovalo. Následující rok bylo sehráno pouze 6 utkání, kde Šanov vyhrál čtyřikrát. Oficiální zahájení organizované kopané v Šanově se datuje 18. květnem 1944, kdy byla provedena registrace SK Šanov u Hemeleho Hanácké župy v Přerově. Na hřišti se provádí velká úprava s jeho zvětšením, výkopy a naváž-ky. Dne 16. července bylo hřiště otevřeno. Dne 18. září došlo k přeregistraci oddílu na SK Slavia Šanov. Proběhlo rozlosování soutěží, ale v důsledku války se zápasy neodehrály. Po válce došlo k obnovení činnosti oddílu a to společným mužstvem Šanova a Rokytnice.

V padesátých letech došlo k osamostatnění oddílu Šanova. Velkou zásluhu na tom měl Josef Kišoň, který přichází do Šanova z divizního celku Modra ze Slovenska. Další rekonstrukce hřiště „Kopánka“ proběhla při stavbě vodní nádrže pod obcí v roce 1956. Těžké pracovní stroje tehdy vybagrovaly východní svah a pomocí mechanizace byla hlína převážena a hřiště vyrovnáno. V roce 1958 proběhla výstavba dřevěných šaten, které sloužily čtyři desítky let. Předtím se hráči převlékali pod stromy. Mužstvo hrálo v základní třídě valašsko-klobouckého okresu s mužstvy Rokytnice, Bohuslavic, Rudimova, Lačnova, Horní Lidče, Lidečka, Francovy Lhoty, Střelné, Brumova, Valašských Klobouk a Vlachovic. V šedesátých letech se poprvé mužstvo fotbalistů probojovalo do okresního přeboru Zlínska, kde hrálo 2 roky a pak sestoupilo. Tento úspěch se jim podařilo ještě dvakrát zopakovat. S návrhem postavit lyžařský vlek přišel Jiří Skácil, v té době aktivní lyžař. Dobrý nápad byl realizován v roce 1979, kdy skupina tvořená Emilem Ševčíkem, Lubomírem Prchlíkem a Oldřichem Petulou začala s vlastní prací na projektu a stavbě. Vybráno bylo místo na jihozápadním svahu za obcí Šanov. V těchto místech jsou výhodné sněhové podmínky, svah je kryt lesem a sníh často leží až do března. Ještě téhož roku byla postavena strojovna a postaveny branky a napnuto lano. Vlek je 400 metrů dlouhý s výškovým rozdílem 90 metrů. Na Vánoce téhož roku došlo k prvnímu spuštění vleku. Ke strojovně byla přemístěna buňka pro obsluhu. V následujícím roce byla postavena hrubá stavba budovy chaty. Vlek byl stavěn bez povolení, s podporou Vlárských strojíren ve Slavičíně, JZD Šanov, MNV Šanov a OV ČSTV Zlín a s minimálním množstvím finančních prostředků. Díky usilovné brigádnické pomoci občanů Šanova se vybavení chaty rok od roku zlepšovalo (kuchyňka, krb, místnost pro posezení, WC a podkrovní ubytovna). Každým rokem se na lyžařském vleku konaly lyžařské závody pro mládež. V roce 1984 má TJ Sokol 72 členů, předsedou je po odstoupení Lubomíra Kalíka Vladimír Suchánek.

 

Každoročně je v červenci pořádán tradiční fotbalový turnaj za účasti 4 mužstev z okolí. Pravidelným účastníkem je mužstvo z Horné Súče. Večer se pak koná taneční zábava. Sportovci se také střídají s ostatními složkami v obci při pořádání fašankového průvodu. Josef Orsák se účastní běžeckých soutěží po celé republice a získává titul „Železného muže 2. stupně“. Probíhají brigády členů na lyžařském vleku a v práci pro obec. Na hřišti je dovezena buňka jako šatna pro hosty. V roce 1985 má oddíl 81 člena a předsedou byl zvolen Vladimír Suchánek. Lyžařský vlek byl oficiálně povolen. Jeho služby využívá JZD Polešovice a škola ve Štítné. Počet členů se v roce 1986 rozrůstá na 91. Funkci trenéra přebírá Lubomír Kalík.

Lyžařský vlek je zkolaudován, v létě byla zakoupena starší strojovna od Spartaku Uherský Brod za 8 000 Kčs. Bylo uděláno ústřední topení, obestavěna strojovna a v podkroví instalováno 20 lůžek. Lyžařský vlek a hřiště mají hodnotu 608 000 Kčs. V roce 1987 byl předsedou zvolen Josef Urbánek. Mužstvo stále hraje ve 3. třídě skupiny B. Vedoucím vleku je Ladislav Kalík. Československá televize uvádí v pořadu Aktuality krátký šot z lyžařského vleku v Šanově. V září roku 1988 byl vykácen prostor pod hřištěm a v říjnu začala bagrováním základů stavba nových šaten. Od Vlárských strojíren Slavičín byl za 9 700 Kčs koupen starý autobus, se kterým jezdí Vladimír Suchánek. Praní dresů zajišťuje Dana Prchlíková. Vstupné na zápasy činí 4 Kčs. Roku 1990 byl předsedou zvolen František Saňák, oddíl má 94 členů. V roce 1991 byl předsedou zvolen Miroslav Matulík. Poslední roky jsou zimy bez sněhu a vlek bývá v provozu jen několik dnů. Hřiště bylo rozšířeno buldozerem a přivezen kámen na cestu k hřišti. V roce 1994 se stávají sponzorem týmu Stavebniny Bartončík - Mana. Kvůli vysoké silniční dani je autobus odstaven a na zápasy se opět jezdí autobusy ČSAD. V roce 1995 byl předsedou zvolen Vladimír Suchánek. Všechny domácí zápasy byly v důsledku opravy hřiště odehrány na hřišti FC Hrádek. Vlek jel po celý únor až do 20. března. Začala velká rekonstrukce hřiště. Hřiště bylo odbagrováno, pokryto 15 cm vrstvou štěrku a odvodněno drenážemi. Protože se na hřišti po vykopání několika studní nepodařilo najít dostatečný zdroj vody, bylo nutno vybudovat na hřiště vodovodní přípojku. Na podzim bylo navozeno 900 m3 hlíny a pomalu vyrovnáván terén. Příspěvek všech sponzorů na tuto akci činil 350 000 Kč. Následující jaro roku 1996 bylo hřiště srovnáno. Od Ministerstva školství a kultury obdržel oddíl dotaci na akci „Zelený trávník“ v hodnotě 500 000 Kč, která byla použita na zasetí kvalitního travnatého povrchu. Tráva byla upravována sekačkou, kterou za 75 600 Kč zakoupil obecní úřad. Kolem šatny byly vybudovány chodníky a zábradlí a za brankami železné konstrukce zábran.

V roce 1997 má oddíl 110 členů, předsedou se stal Josef Urbánek. Hřiště bylo dne 5. července slavnostně otevřeno za účasti široké veřejnosti. S vedením Singulární společnosti v Šanově byla sepsána smlouva o pronájmu 6 000 m2 hřiště, 2 000 m2 okolí a 196 m2 šaten na 100 let. Hodnota hřiště a lyžařského vleku je odhadována na 4 milióny Kč. V roce 1998 vlek pro nedostatek sněhu téměř nejezdil. V červenci byl také odvolán každoročně se konající fotbalový turnaj z důvodu velkých lijáků a pod-máčeného hřiště. V roce 1999 pořádají členové fašankový průvod. Hřiště bylo na jaře uhrabáno. Při mistrovských zápasech má službu 5 členů. Zajišťují občerstvení, výběr vstupného a donesení dresů. Lajnování hřiště a natažení sítí mají na starost hráči. Trenérem je Lubomír Ševčík. V roce 2000 se předsedou oddílu stává Ščuglík Ota. Trenérem je Josef Peléšek. Mužstvo sestoupilo z okresního přeboru a hraje fotbalovou soutěž 3. třídy. Odchovanec šanovské kopané Aleš Urbánek hraje v I. fotbalové lize za mužstvo Sigmy Olomouc, kam přestoupil z Prostějova. Zároveň nastoupil v několika mezistátních zápasech ve fotbalovém výběru hráčů ČR do 21 let.